KNIŽNÍ FOND LS MS

Knižní fond LS MS vzniká z laskavých darů členů společnosti a dále i jako protihodnota služeb poskytnutých jednotlivým nakladatelstvím.
Rádi bychom zpřístupnili tento knižní fond členům LS MS, nemáme však ani prostorové ani lidské kapacity. Proto se půjčování jednotlivých titulů může uskutečnit pouze za dále uvedených podmínek.
Máte-li zájem o vypůjčení některého titulu z uvedeného seznamu, volejte prosím tel.: 728 711 363 – PaedDr.Karla Svobodová. Při objednávce uveďte vždy titul publikace a jeho číslo. Konkrétní termín výpůjčky bude s Vámi domluven.
Členové LS MS mají možnost půjčování knih zdarma, nečlenové zaplatí poplatek 20 Kč/ks.
Vzhledem k tomu, že není možné vést běžnou knihovní agendu (zpozdné, apod.) a některé tituly jsou obtížně dostupné, bude za každou vypůjčenou knihu vybrána záloha 500 Kč (za zahraniční časopis 200 Kč, za tuzemský časopis 100 Kč), která bude v plné výši navrácena při vrácení titulu.
Děkujeme za pochopení. Vaše LS MS

Cizojazyčná literatura
číslo publikace - autor a název publikace

1. Mašura, S.: Pedagogická audiológia, Univ.Komenského, Bratislava 1983
2. Lindner, G.:Grundlagen der Padagogischen Audiologie, VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT, Berlin 1981
42. DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1992
43. DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1992
44. DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1992
45. DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1992
46. DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1992
47. DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1992
48. DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1993
49. DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1993
50. DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1993
51. DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1993
52. DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1993
53. DIE SPRACHHEILARBEIT 6/1993
54. DIE SPRACHHEILARBEIT 1/1994
55. DIE SPRACHHEILARBEIT 2/1994
56. DIE SPRACHHEILARBEIT 3/1994
57. DIE SPRACHHEILARBEIT 4/1994
58. DIE SPRACHHEILARBEIT 5/1994
84. kol.autorů:Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik č.1, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin – Charlottenburg 1965
85. -//- č.2., 1965
86. -//- č.3., 1965
87. -//- č.4., 1965
88. -//- č.5., 1966
89. -//- č.6., 1966
90. -//- č.7., 1966
91. -//- č.8., 1966
93. Die Sprachheilarbeit 1/96
94. IALP Guidelines for Initial Education in Logopedics (Speech/Language Pathology, Therapy, Ortophony etc.), 1995
95. Logopedický zborník 2-3, Východoslov.vydav., Košice 1974
96. Logopedický zborník 1, Východoslov.vydav., Košice 1972
97. Logopedický zborník 4-5, Východoslov.vydav., Košice 1976
98. Logopedický zborník 8, Východoslov.vydav., Košice 1989
99. Logopedický zborník 6, Východoslov.vydav., Košice 1978
100. Proceedings of the International Conference The Equal Opportunities for the Deaf, (5.evropské setkání rodin se sluch.post.dětmi v Praze 18.-24.6.1995, FRPSP
106. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik, CMV Berlin 1967
107. Directory IALP, 1996
117. Uherík,A.:Hluchota,reč,poznanie, Osveta, martin, 1990
118. Becker, K.P., Sovák, M.:Lehrbuch der Logopädie, VEB Verlag Volk Gesundheit, Berlin 1975
119. Pravdina,O.V.:Logopedia, Prosvěščenie, Moskva,1973
140. DIE SPRACHHEILARBEIT 5/96
141. DIE SPRACHHEILARBEIT 6/96
142. DIE SPRACHHEILARBEIT 1/97
143. Folia Phoniatrika et Logopaedica 49/1/97
144. -//-
145. Information from EASE 1996 – 2
146. Helios II. Sectorial Newsletter EASE 1996 – 1/2
147. IALP NEWS 1997 315-318
148. IALP NEWS 1996 314-320
149. IALP NEWS 1995 296-301
150. IALP NEWS 1995 340-347
151. IALP NEWS 1995 340-347
152. IALP NEWS 1995 340-347
155. Development of Special Education Towards Year 2000, EASE 1995 (seminář)
156. Päť prštekov na ruke, Buvik Bratislava 1994
165. DIE SPRACHHEILARBEIT 5/97
166. DIE SPRACHHEILARBEIT 6/97
178. IALP NEWS 1997 265-268
179. IALP NEWS 1997 209-212
180. IALP Newsletter 1/1998
181. IALP Newsletter 1/1998
182. IALP Newsletter 1/1998
190. HELIOS II. sectorial Newsletter, EASE 1996 - 1/2
191. Information from EASE 1996-2
192. Information from EASE 1997-1
193. EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4 1998
194. EASE Newsletter Volume 1 Issues 3 and 4 1998
195. EASE Newsletter 5/1998
219. Issues in Special Education and Rehabilitation, Vol.12 1/97, AHVA Publisher, Haifa
220. IALP NewsFPL 1998 50; 49-52
221. IALP NewsFPL 1996 48; 314-320
222. IALP NewsFPL 1998 50; 101-104
227. DIE SPRACHHEILARBEIT 2/98
228. DIE SPRACHHEILARBEIT 3/98
229. 8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen
230. 8.Besuche Förderschulen, Freistaat Sachsen
251. IALP News, FPL 1998;50, 230-234
252. IALP News, FPL 1998;50, 101-104
253. IALP News, FPL 1997;49, 315-318
254. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 9., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
255. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 10., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
256. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 11., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
257. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 12., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
258. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 14., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
259. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 15., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
260. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 16. , 17.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
261. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 18.., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
262. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 19., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
263. Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik 201., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin Charlottenburg, 1966
264. Die Sprachheilarbeit …..chybí
265. Die Sprachheilarbeit 2/97
266. Die Sprachheilarbeit 3/97
267. Die Sprachheilarbeit 4/97
268. Die Sprachheilarbeit 1/98
269. Die Sprachheilarbeit 4/98
270. Die Sprachheilarbeit 5/98
271. Die Sprachheilarbeit 6/98
272. Die Sprachheilarbeit 1/99
273. Die Sprachheilarbeit 2/99
274. Die Sprachheilarbeit 3/99
275. Die Sprachheilarbeit 4/99
276. Die Sprachheilarbeit 5/99
321. Die Sprachheilarbeit 6/2001
323. Celoštátna logopedická konferencia s mezinárodnou účasťou, Abstrakta, Piešťany 1978
324. Die Bedeutunganamnestischer Erhebnungen für des Stoterns, Dipl.práce Der Milos Sovak Schule Erftkreis
328. Stein,L.: Sprach und Stimmstörungen und Ihre Behandlung In der Täglichen Praxis, Leipzig, 1937
332. Köln am Rhein – obrazová publikace
333. Geissler, G.: Sprachgehemmte Kind, München, 1943
334. Kiehn, E.: Das Sprachunfertige Kind, München, 1943
335. Lambeck, A.: Das Sprachgebereichliche Kind, München, 1943
336. Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 1.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942
337. Hampel, V.: Stotternraschbeseitigt, 2.Teil, Anleitung zum Gebrauch der Sprechfiebl, 1942
338. Gehörlosen und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule Arlesheim, 1983
339. Bericht und Rechnung über das Jahr 1944
340. Weinert, H.: Die Bekämpfung von Sprechfehlern, 1959
341. Das Taubstummen – Institut in Wien 1779-1929
342. Gehörlesen und Sprachheilschule Riehen mit Wieland Schule, Arlsheim 1984
343. Der Praktische Sprachheillehrer 1933
344. Weinert, H.: Kampf den Sprechfehlern, Leipzig, 1983
345. Medved, J.: Mucanje. Naputak kako se pomaže mucavoj djeci u domu i školi. Rukovod za učitelje, Zagreb, 1929
346. Branco van Dantzig 1896-1935
377. Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995
378. Wir über uns, Milos Sovak Schule, 1995
397. Baden – Würtenberg – obrazová publikace
398. An International Directory of Education for Speech – Language Pathologist IALP, 1994
399. ISER Issues in Special Education and Rehabilitation, Univ.Haifa, sv.7 č.1., 1992
400. Paul Bosshard: Artikulationslehrgang
401. Hörgeschadigten Pädagogik č.1., únor 1985
402. Zaburzenia Mpwy Czytania a pisania, Polská logopedická konference, 1987
403. Mini-fonator, Gebrauchsanletung
404. Bulletin APMH č.138, říjen 1993, Ženeva: Association genevoise de parents et d´amis de persones mentalement handicapés
405. Festschrift zum 150 jährigen Jubiläum des Instituts für Hörgechädigte Strabing 1835-1985
406. Pädoaudologische Beratungsstelle für Hör und Sprachgeschädigte Kinder am Institut fär Härgeschedigte Sträbing, 1981
407. Arbeitstagugn fär Hörziehung 1985, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagungsbericht
408. Braun, A., Klingl,A., Mooser, B, Tigges,J.: Sprachunterricht an Schulen für Gehörlose, Necker-Verlag, Villingen-Schweinningen
429. Directory, Apr.1999, IALP
430. Špeciálna pedagogika, I.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR
431. Špeciálna pedagogika, II.86, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR
432. Špeciálna pedagogika, I.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR
433. Špeciálna pedagogika, II.87, Spoločnost pre špeciálnu a liečebnu výchovu v SSR
434. Arbeitstagugnung für Hörerziehung , 1983, Bund Deutscher Taubstummenlehrer, Tagugngsbericht
435. Breiner, H.L.: Praktische Übungen zur Wahrnehmung Akustischer Vorgänge, Frankenthasl, 184
436. 3rd European Conference on Audiology, Praha 1997, Book of Abstracts
437. -//- Programme
438. XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume II.
439. XXIst Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics 1989, Praha. Proceedings Volume I.
440. Die Sprachheilarbeit 6/94
452. Logopedický zborník 4-5, Logopedické problémy, Východoslovenské vydava´telstvo, Košice, 1976
459. Becker, R. und kol.: Früherziehung geschädigter Kinder, VEB Verlag Volk und Gesundheit Berlin, 1988
460. Logopedický zborník 1., Logopedické poradenstvo, VV, Košice, 1972
461. Logopedický zborník 2/3, VV, Košice, 1974, z logopedického výzkumu
462. Logopedický zborník 6., reč, čítanie a ich poruchy, VV, Košice, 1978


Literatura v českém jazyce
číslo publikace - autor a název publikace

3. Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sbor.refer.UK Praha 1988
4. Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1981
5. Bezručková,V., Pech.J: Latinské a řecké základy ve spec.pedagogické terminologii, script., SPN Praha 1984
6. Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sbor. ČLS KPÚ, Brno 1982
7. Seminář o problémech hluchoty SI 1977
8. Seminář o problémech hluchoty SI 1977
9. Seminář o výchově sluchově postiženého dítěte SI, 1980
10. Speciální pedagogika, Defektologie II., soupis článků z čs.časopisů 1945-1971, SVK, SPK Brno, 1973
11. Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN Praha, 1983
12. Péče o sluchově postižené, časopis č.1-2, ČSSP, Praha 1969
13. Péče o sluchově postižené, časopis ČSSP, Praha 1970
14. Péče o sluchově postižené, časopis ČSSP, Praha 1971
15. Společenská adaptace sluchově postižených, ČSSP, Praha 1971
16. Česká logopedie, sborník, ČLS Praha 1985
17. Česká logopedie, 1986 sborník, ČLS Praha 1987
18. Česká logopedie, 1987 sborník, ČLS Praha 1988
19. Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989
20. Česká logopedie, 1988 sborník I.část, ČLS Praha 1989
21. Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989
22. Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989
23. Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989
24. Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989
25. Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989
26. Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989
27. Česká logopedie, 1988 sborník II.část, ČLS Praha 1989
28. Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990
29. Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990
30. Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990
31. Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990
32. Česká logopedie, 1989 sborník I.část, ČLS Praha 1990
33. Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990
34. Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990
35. Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990
36. Česká logopedie, 1989 sborník II.část, ČLS Praha 1990
37. Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi I., sborník, ČLS, Praha 1984
38. Psychologické aspekty komunikace řeči v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), sborník, ČLS, Praha 1984
39. Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993
40. Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993
41. Česká logopedie, 1992 sborník, KPK Praha 1993
59. Carlee, Richard,F.: Koktavost a vaše dítě, Votobia 1994
60. Lablonsky Lewis: Otcové a synové, Portál, Praha 1995
61. Bean Reynold: Jak rozvíjet tvořivost dítěte, Portál, Praha 1995
62. Nesnídalová, R.:Extrémní osamělost, Portál, Praha 1995
63. Caseová,C., Dalleyová,T.: Arteterapie s dětmi, Portál, Praha 1995
64. Peutelschmiedová,A.: Čtení o koktavosti, Postál, Praha 1994
65. Zelinková, O.: Poruchy učení, Portál, Praha 1994
66. Průcha,J.:, Walterová,E., Mareš,J.: Pedagogický slovník, Portál, Praha 1995
67. Matějček,Z.: Po dobrém nebo po zlém, Portál, Praha 1995
68. Matějček,Z.: Co děti nevíce potřebují, Portál, Praha, 1995
69. Matějček,Z.:O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Portál, Praha, 1994
70. Matoušek, O.:Potřebujete psychoterapii?, Portál, Praha, 1995
71. Říčan P.:Agresivita mezi dětmi, Portál, Praha, 1995
72. Smith, CH.A.: Třída plná pohody, Portál, Praha, 1994
73. Canfield,C., Wells,H.C.:Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Portál, Praha, 1995
74. Hermochová,S.:Hry pro život 1., Portál, Praha, 1994
75. Hermochová,S.:Hry pro život 2., Portál, Praha, 1994
76. Portmannová,R., Schneiderová,E.:Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, Portál, Praha, 1995
77. Pausewangová,E.:150 her k utváření osobnosti, Portál, Praha, 1994
78. Pausewangová,E.:130 didaktických her, Portál, Praha, 1995
79. Pausewangová,E.:100 her k rozvíjení tvořivosti, Portál, Praha, 1995
80. Nešpor, K.:Kouření, pití, drogy, Portál, Praha, 1995
81. Kol.autorů:Česká logopedie 1989, část II., Praha, 1990
82. Klinická logopedie v praxi, roč.II., č.3, 1995, AKL ČR
83. Klinická logopedie v praxi, roč.II, č.4,1995, AKL ČR
92. Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy, UK, Praka, 1984
101. Defektologický slovník, Praha, SPN, 1978
102. Linhartová,V.:Psychologické základy výchovy, SPN, Praha, 1983
103. Langmeier,J., Kňourková,M.:Psychologie č.1, SPN.1984
104. Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984
105. Machová,J.:Kapitoly z biologie dítěte,UK,Praha,1981
108. Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990
109. Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie: cvičené texty, říkanky, UK, Praha,1990
110. Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978
111. Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání u sluchově postižených dětí předškolního věku,KPK,Praha,1991
112. Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,UK,Praha,1978
113. Balbuties, sborník, Logopedický ústav, 1957
114. Česká logopedie 1986, kol.autorů, vyd.ČLS, Praha 1997
115. Páté evropské setkání se sluchově postiženými dětmi, FRSP, 1995
116. Janotová,N., Svobodová,K.:Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole, Septima, Praha, 1996
120. Šebek,M.:Neklidné děti a jejich výchova, Praha, SPN, 1990
121. Poul,J.:Dítě s vadou sluchu a jeho včasná výchova v rodině, SI, Praha, 1984
122. Pavlová – Zahálková,A.:Prevence poruch řeči, Praha, SPN, 1976
123. Vaněčková,V.:Výchova řeči sluchově postižených dětí, Septima, Praha, 1996
124. Vaněčková,V.:Příprava na čtení sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996
125. Křišťanová,L.:Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1991
126. Košč,L.:Psychologie postiženého dítěte a jeho výchova,SPN,Praha,1982
127. Orjasaeterová,T.:Můj mlčenlivý syn,Albatros,IBBY,Praha,1991
128. Slamová-cazacová,T.:Dialog u dětí,SPN,Praha,1966
129. Janotová,N.:Reedukace sluchu sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1996
130. Janotová,N.:Rozvíjení zrakového vnímání sluchově postižených dětí, Septima,Praha,1996
131. Sovák,M.:Uvedení do logopedie,SPN,Praha,1978
132. Wasserman,J.:Kašpar Hauser,Svoboda,Praha,1973
133. Čukovskij,K.:Od dvou do pěti,SNDK,Praha,1959
134. Rougier,R.:Rozvíjíme logické myšlení, Portál,Praha,1996
135. Leman,K.:Sourozenecké konstelace,Portál,Praha,1997
136. Biddulph,S.:Proč jsou děti šťastné,Portál,Praha,1997
137. Specifické poruchy učení a chování, sborník, Portál,Praha,1997
138. Roseová,A.,Weissová,L.:Rozvíjíme sebedůvěru dětí,Portál,Praha,1997
139. Prekopová,J.:Když dítě nechce spát,Portál,Praha,1997
153. Klinická logopedie v praxi, 1997/3, roč.IV
154. Klinická logopedie v praxi, 1997/4, roč.IV
157. Janotová,N.:Kapitoly o integraci sluchově postižených, Septima,Praha,1996
158. Vaněčková,V.:Procvičování prostorové orientace sluchově postižených, tabulky, Septima, Praha, 1996
159. Vaněčková,V.:Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené, Septima, Praha, 1996
160. Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, Tabulky, Septima, Praha, 1994
161. Kreibichová,D.:Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol, metodická příručka, Septima, Praha, 1994
162. Ohnesorg,K.:Fonetika pro logopedy,UK,Praha,1984
163. Benešová,E.,Janotová,N.:Logopedie:cvičené texty, říkanky,SPN,Praha,1989
164. Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu,SPN,Praha,1978
167. INFO zpravodaj – prosinec 1993
168. INFO zpravodaj – červen 1993
169. INFO zpravodaj – březen 1997
170. Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990
171. Za profesorem Milošem Sovákem, příloha České logopedie 1989, Praha, 1990
172. Notebook Acer Extensia 355 – uživatelská příručka
173. Extensia 355 Series, Users Guide
174. INFO zpravodaj FRPSP 9/1997
175. INFO zpravodaj FRPSP 2/1997
176. INFO zpravodaj FRPSP 3/1997
177. INFO zpravodaj FRPSP 10/1997
183. Grant 1/1998
184.a INFO zpravodaj FRPSP 1/1998
184.b Česká logopedie 1987
185.a Příručka pro uživatele tiskárny HP DeskJet 670 Series BDR 1997
185.b Microsoft Windows 95 Introducing
186. Půstová,Z.:Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí, Septima, Praha,1997
187. Svobodová,K.:Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, Septima, Praha, 1997
188. Kurs integrace dětí se speciálními potřebami, Portál, Praha, 1997
189. Kerrová,S.:Dítě se speciálními potřebami, Portál, Praha,1997
196. Grant 4/1998
197. Grant 5/1998
198. Grant 6-7/1998
199. Grant 8/1998
200. Grant 9/1998
201. Grant 11-12/1998
202. INFO zpravodaj FRPSP 2/1998
203. INFO zpravodaj FRPSP 3/1998
204. INFO zpravodaj FRPSP 4/1998
205. INFO zpravodaj FRPSP 5/1998
206. INFO zpravodaj FRPSP 6/1998
207. INFO zpravodaj FRPSP 7-8/1998
208. INFO zpravodaj FRPSP 9/1998
209. INFO zpravodaj FRPSP 11/1998
210. INFO zpravodaj FRPSP 12/1998
211. INFO zpravodaj FRPSP – magazín 1/1998
212. INFO zpravodaj FRPSP - magazín 2/1998
213. INFO zpravodaj FRPSP - magazín 3/1998
214. Klinická logopedie v praxi 5/1997
215. Klinická logopedie v praxi 6/1997
216. Diagnostika a terapie poruch komunikace 1/1998
217. Diagnostika a terapie poruch komunikace 2/1998
218. Diagnostika a terapie poruch komunikace 3/1998
223. Speciální pedagogika 3/1997
224. Speciální pedagogika 4/1997
225. Speciální pedagogika 5/1997
226. Speciální pedagogika 2/1998
231. Klenková,J.:Kapitoly z logopedie II., Paido, Brno, 1996
232. Bibliografické citace, ČSN ISO 690, Český normalizační institut, 1996
233. Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996
234. Kutálková, D.: Logopedická prevence, Portál, Praha, 1996
235. Martin M., Waltmanová-GreenWoodová,C., Ed.:jak řešit problémy dětí se školou, Portál, Praha, 1997
236. Hanšpachová,J:Hry pro maminky s dětmi, Portál, Praha, 1997
237. Informační bulletin LSMS 2/1998
238. Informační bulletin LSMS 2/1998
239. Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990
240. Za profesorem Sovákem, LSMS, Praha, 1990
241. Česká logopedie 1991, sborník
242. Česká logopedie 1991, sborník
243. Česká logopedie 1996, sborník
244. Česká logopedie 1996, sborník
245. Česká logopedie 1995, sborník
246. Česká logopedie 1995, sborník
247. Česká logopedie 1994, sborník
248. Česká logopedie 1994, sborník
249. Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990
250. Náš pan profesor, sborník, KPK, Praha, 1990
277. Sovák,M.:Logopedie,SPN,Praha,1987
278. Česká logopedie III., sborník 1975
279. Logopedie a komunikace, sborník ČLS 1982
280. Lidský hlas v logopedické praxi, sborník ČLS 1982
281. Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985
282. Česká logopedie 1985, sborník ČLS Praha 1985
283. Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988
284. Česká logopedie 1987, sborník ČLS Praha 1988
285. Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník 1988, Praha, Ped.Fak.UK
286. Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS Praha, 1988
287. Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990
288. Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990
289. Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS Praha, 1990
290. Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS Praha, 1990
291. Alallie, sborník KU-SPN, Praha, 1958
292. Palatolalie, sborník, Log.ústav hl.m.Prahy, Praha, 1956
293. Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975
294. Seminář o problémech hluchoty SI, Praha, 1978
295. Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník ČLS, Praha, 1984
296. K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987
297. K logopedické teorii a praxi, sborník, SPN, Praha, 1987
298. Domanska,A.:Osud je v tvých rukou, Vyšehrad, Praha, 1978
299. Vyštejn,J.:Dítě a jeho řeč, Baroko and Fox, Beroun,1995
300. Bagár,Z., Kollár,A.:Praktická audiometrie, Osvěta, Martin, 1986
301. Bubeníčková,M., Kutálková,D.:Koktavost (metodika reedukace), Septima, Praha, 2001
302. Portmannová,Z.:Hry pro posílení psychické odolonosti, Portál, Praha, 1999
303. Jabůrek,J.:Bilingvální vzdělávání neslyšících, Septima, Praha,1998
304. Vítková,M. a kol.:Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení, Paido, Brno, 1999
305. Monatová,L.:Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí, Paido, Brno, 2000
306. Monatová,L.:Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska, Paido, Brno, 1998
607. Strnadová,V.:Hádej co říkám aneb odezírání je nejisté umění, MZČR, 1998
308. Vocilka,M.:Autismus a možnosti výchovné praxe, Septima, Praha,1995
309. Sovák,M. a kol.:Stati o reedukaci sluchu, skripta, SPN, Praha, 1978
310. Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990
311. Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty, říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990
312. Koktavost 1999, sborník přednášek – překlad
313. Koktavost 1999, sborník přednášek - překlad
314. Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)
315. Renner, J.A.:Úspěch v terapii koktavosti (překlad)
316. Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory
317. Kotyzová,B., Kutálková,D.:Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku, metodická příručka pro lektory
318. Fabiánková,B., Havel,J., Novotná,M.:Výuka čtení a psaní na I.stupni základní školy, Paido, Brno, 1999
319. Efektivita EEG – Biofeedbacku:teorie a výzkum –sborník zahraničních studií
320. Kol.autorů: EEG - Biofeedback v nápravě LMD, EEG Biofeedback Institut, Praha, 1998
322. Česká logopedie 1986, sborník, ČLS Praha 1987
325. Naše čtení, slabikář pro 2.roč.ZvŠ, SPN, Praha, 1979
326. Linc,V.:Tabulky ke čtení I., Sciencia, Praha, 1993
327. Linc,V.:Tabulky ke čtení II., Sciencia, Praha, 1995
329. Synek,H.:Šišlání (sigmatismus).Náprava řeči.část I., Brno, 1928
330. Kratochvíl,R.:Vady řeči (logopaedia), Academia, Bratislava, 1924
331. Lidská práva pro osoby s mentálním postižením, sborník, Praha, 1997
347. Úchylná mládež – časopis, 1936/5,6
348. Úchylná mládež - časopis, 1936/5,6
349. Úchylná mládež - časopis, 1941/2
350. Úchylná mládež - časopis, 1941/2
351. Úchylná mládež - časopis, 1942/5
352. Úchylná mládež - časopis, 1943/3
353. Revue, roč.XIV č.5-6
354. Van Dantzig, Novák,S.:Péče o nevýřečné v různých státech
355. Linhart,J.:Pavlovovo učení o typech vyšší nervové činnosti, Orbis, Praha, 1953
356. Řeč dítěte v jazykově obtížných podmínkách, OÚNZ Karviná, 1978
357. Sedláček,K.:Poruchy řeči a sluchu. Na pomoc přednášejícím, sv.91, MZ UÚZO, Praha, 1958
358. Hákla,B.:Řeč v obrazech, nakl.Václav Petr, Praha, 1942
359. Sovák,M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1958
360. Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994
361. Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994
362. Přehled zákonných předpisů, dávky a společenská pomoc rodinám s postiženým dítětem, OÚ Karviná, 1994
363. Informační bulletin 1/1991
364. Informační bulletin 2/1991
365. Informační bulletin 1/1995
366. Informační bulletin 1/1996
367. Informační bulletin 1/1996
368. Informační bulletin 1/1997
369. Informační bulletin 1/1997
370. Informační bulletin 2/1998
371. Informační bulletin 2/1998
372. Informační bulletin 2/1999
373. Informační bulletin 2/1999
374. Informační bulletin 1/2001
375. Informační bulletin 1/2001
376. Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1984
379. Ohnesorg,K.:Naše dítě se učí mluvit, SPN, Praha, 1970
380. Vyštejn,J.:Vady výslovnosti, SPN, Praha, 1979
381. Sovák, M.:Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1972
382. Kutálková,D.:Slovo za slovem, KPK, Praha, 1992
383. Česká logopedie 1997, Makropulos, Praha, 1998
384. Česká logopedie 1997, Makropulos, Praha, 1998
385. Česká logopedie 1998, Makropulos, Praha, 1999
386. Česká logopedie 1998, Makropulos, Praha, 1999
387. Česká logopedie 1999, Makropulos, Praha, 2000
388. Česká logopedie 1999, Makropulos, Praha, 2000
389. Česká logopedie 2000, Galén, Praha, 2001
390. Česká logopedie 2000, Galén, Praha, 2001
391. Česká logopedie 2001, Galén, Praha, 2002
392. Česká logopedie 2001, Galén, Praha, 2002
393. Česká logopedie 2002, Galén, Praha, 2003
394. Česká logopedie 2002, Galén, Praha, 2003
395. Dvořák,J.:Logopedický slovník – terminologický a výkladový, Logopedické centrum Žďár nad Sázavou, 1998
396. Benešová,E., Janotová,N.:Logopedie – cvičné texty a říkanky, skripta, SPN, Praha, 1990
409. Pokrokové tradice a nové pojetí výchovy a vzdělávání sluchově postižených, sborník 1982
410. Tradice, současnost a perspektivy výchovně vzdělávací péče o sluchově postiženou mládež, sborník, UK, Praha, 1988
411. Seminář o problémech hluchoty, SI, Praha, 1977
412. Sovák,M.:In Margine, ČLS, Praha, 1975
413. Česká logopedie III., ČLS, Praha, 1976
414. Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984
415. Psychologické aspekty komunikace řečí v logopedické teorii a praxi II. (specifické poruchy učení), ČLS, Praha, 1984
416. Česká logopedie 1989 (část II.), ČLS, Praha, 1990
417. Česká logopedie 1989 (část I.), ČLS, Praha, 1990
418. Česká logopedie 1988 (část II.), ČLS, Praha, 1989
419. Česká logopedie 1988 (část I.), ČLS, Praha, 1989
420. Česká logopedie 1987, ČLS, Praha, 1988
421. Česká logopedie, 1985, ČLS, Praha, 1985
422. Česká logopedie 1992, KPK, Praha, 1993
423. Česká logopedie 1991, KPK, Praha, 1992
424. Logopedie a komunikace, sborník, ČLS, 1980
425. česká logopedie 1972, ČLS, Praha, 1972
426. Lidský hlas v logopedické praxi, sborník, ČLS, Praha, 1982
427. Sovák, M.:Logopedie, SPN, Praha, 1978
428. Za profesorem Milošem Sovákem, ČLS, Praha, 1990
441. Bubeníčková,M.,Kutálková,D.:Koktavost, Septima, Praha, 2001
442. Speciální pedagogika, časopis 5/1998
443. Speciální pedagogika, časopis 4/1998
444. Speciální pedagogika, časopis 3/1998
445. Speciální pedagogika, časopis 5/1999
446. Speciální pedagogika, časopis 3-4/1999
447. Speciální pedagogika, časopis 2/1999
448. Speciální pedagogika, časopis 1/1998
449. Poruchy komunikace, časopis 2/2000
450. Poruchy komunikace, časopis 1/2000
451. Poruchy komunikace, časopis 4/2001
453. Informační bulletin LSMS 1/1996
454. Informační bulletin LSMS 1/1996
455. Informační bulletin LSMS 1/1999
456. Informační bulletin LSMS 2/1999
457. Informační bulletin LSMS 1/2001
458. Informační bulletin LSMS 1/2001


Videokazety:
• Integrative therapie nach Pruss
• Logopedická prevence
• Logopedická prevence