ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE – teorie a praxe

Dne 14.ledna 2005 uspořádala LSMS odborný seminář zaměřený na problematiku náhradních komunikačních systémů pod vedením lektorky Mgr.Lucie Laudové (působící v SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK).

Seminář se konal v příjemném prostředí Vzdělávacího institutu Charity v Praze 2 na Vinohradech. Zúčastnilo se ho dvacet pět kolegyň z řad logopedů z oblasti školství i zdravotnictví a učitelek z mateřských škol.

V první části semináře jsme byly seznámeny s teoretickými základy AAK (tj. v kterých případech lze náhradní komunikační systémy aplikovat, základní principy a metody AAK,…), seznámeny jsme byly i s různými typy AAK (MAKATON, BLISS, PCS, PIKTOGRAMY) a způsoby, jakými se tvoří komunikační tabulky pro konkrétního klienta (neboť každá tabulka musí být vysoce individualizovaná). První část semináře byla doprovázena i videonahrávkami, kde jsme měly možnost shlédnout přímé užití AAK klientem a jeho komunikačním partnerem v praxi. Z uvedených kazuistik bylo patrné, jak významnou a zároveň i nelehkou roli má komunikační partner. Ostatně tuto roli jsme si v druhé (praktické) polovině kurzu mohly všechny vyzkoušet.

V druhé části semináře nám bylo předvedeno nepřeberné množství netechnických (konkrétní komunikační tabulky) a především technických pomůcek (pomůcky s hlasovým výstupem, spec.PC programy,…). Každá z nás měla možnost přístroje si osobně vyzkoušet, což bylo po teoretické části velkým osvěžením. Největší rozruch a zároveň i veselí však vzbudilo praktické cvičení, kdy jsme byly rozděleny do dvojic, ve které byl vždy jeden „řečově postižený“ a druhý se stal komunikačním partnerem. V praxi jsme si tedy mohly vyzkoušet jaké to je, když člověk potřebuje druhému něco sdělit a k dispozici má, „jen“ tužku a papír a možnost kreslit, tabulku s obrázky nebo písmeny, apod. A na druhou stranu i pocit komunikačního partnera - jak těžké je být trpělivý a „neskákat do řeči“ (tj. zasahovat prstem do tabulky), i když přesně tušíte, co vám chce dotyčný sdělit.
Seminář byl velice obohacující, pečlivě připravený. Všem jej vřele doporučuji – LSMS jej znovu pořádá 29.4.2005.

Mgr. Kateřina Foltinová
>>Zpět na akce<<