DYSFAZIE
listopadový seminář s PaedDr. Danou Kutálkovou

      Dne 2.listopadu 2002 se uskutečnil odborný seminář PaedDr.Dany Kutálkové na téma DYSFAZIE. Přednáška proběhla v prostorách Pedagogické fakulty UK v Praze. Zúčastnilo se jí zhruba 25 posluchačů z řad klinických i školských logopedů. Účastníci byli seznámeni nejen s etiologií a kokrétními projevy dysfazie, ale především se základními charakteristikami vedení každé logopedické lekce, s metodikami rozvoje jednoltivých oslabených funkcí a se souvislostmi mezi dysfazií a specifickými poruchami učení. Seminář měl dle zpětných reakcí velký ohlas a přinesl posluchačům spoustu podnětných nápadů do logopedické praxe.

Mgr. Kateřina Foltinová

>>Zpět na akce<<