Hlavní výbor
Logopedické společnosti Miloše Sováka

Předsedkyně LS MS
Mgr. Michaela VOLDŘICHOVÁ,
1971, klinický logoped, roční praxe jako speciální pedagog na ZŠ, 4 roky praxe v nestátním zdravotnickém zařízení, e-mail: voldrmich@seznam.cz
Místopředsedkyně LS MS
Mgr. Daniela PALODOVÁ,
1954, klinický logoped, do r. 1995 pracovala ve fakultní nemocnici s poliklinikou, od té doby v nestátním zdravotnickém zařízení, e-mail: palodova.d@volny.cz
Hospodářka LS MS
Mgr.Lenka MARČÍKOVÁ,
1971, klinický logoped, pracovala od r.1993 jako logoped v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a od r.1996 v dětském centru Paprsek, e-mail: lenkamarcik@volny.cz
Webmaster LS MS
Mgr.Helena VACKOVÁ,
1971, studium SPPG na PedF UK, pracuje jako vedoucí Centra pro děti s vadami řeči v Liberci, e-mail: tomiheli@quick.cz
PaedDr.Blanka HOUSAROVÁ, 1964, studium SPPG, od r.1996 odborný asistent na katedře speciální pedagogiky na PedF UK, e-mail: b.housarova@worldonline.cz
Mgr.Kateřina FOLTINOVÁ,1976, studium SPPG, roční praxe v nestátním zdravotnickém zařízení, nyní druhým rokem zaměstnána jako logopedka v PPP v Pelhřimově, e-mail: katka.r@email.cz
Mgr. Hana BENDOVÁ,1977, klinický logoped, studium na PdF UP v Olomouci, od r. 2001 zaměstnána v NZZ v Praze a od r. 2007 pracuje jak klinický logoped v NZZ v Mníšku pod Brdy, e-mail: hanka.mnisek@volny.cz
PaedDr.et Bc.Eva STRYKOVÁ, 1962, klinický logoped, studium na PedF UP a na LF UP v Olomouci , od r. 1986 praxe v nemocnici v Přerově, od r.1994 pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení v Přerově, působí taktéž jako fyzioterapeut se specializací na EEG biofeedback a epileptologii, e-mail: evastrykova@volny.cz
Mgr. Petra Tabačíková, pracuje jako klinický logoped v nestátním zdravotnickém zařízení a v dětském domově na Zbraslavi, e-mail: petratab@tiscali.cz