Ohlédnutí za prosincovou konferencí LSMS 2003

1. Zahájení konference v osobě nové předsedkyně Michaely - co LSMS od r.2003 přívětivě velí.
(Mgr. MichaelaVoldřichová - klinický logoped)
2. Úvodem nám písně pěly bilingvální kinder - dětičky - z Německé pražské školičky.
Pěkně nám tak zahájily konference plán celičký. (Deutsche Schule Prag - Kindergarten, Skuteckého ul.1388, 163 00 Praha 6, ČR, tel: 00420 - 235312776)
3. Kdo by neznal profesora s rozjasněnou lící - co svou mluvou vyzve k bdění mnohé hlavy spící: NĚCO - S NĚKÝM - PRO NĚKOHO….s citem rozumět! Pomoz přece těm maličkým věřit v jejich svět. Osvoboď si ducha svého od jha nátlaku - zasej jen pár zrnek dobra - ne však z oblaků.
Ani málo, ani moc - v pravý čas jdi na pomoc. (Prof.PhDr.Zd.Matějček,CSc. „Dítě ve světě informací z pohledu dětského psychologa“)
4. Kulturně zacházej s technikou ! - ať je heslem dneška - a kdo se to nenaučí, zůstane u TV, počítače, přilepen jak veška.
Spoluprožívej s dítětem jeho zábavičky DNES!
Ať nestíhá ho celonoční běs!
Tak, jak se chovají rodiče - vystupují i děti - diví se často mnozí - že výchova jde od desíti k 5 - ti.
Zvukový smog - ať nás nehluší, krade nám barvu z mluvy… a taky se může stát, že poselství slov -už na nás nepromluví.( PhDr.Jaroslav Šturma „Dítě a média“)
5. Civilizační přínosy a neplechy dej na misku vah-hned nekoukej se - ať nelapí tě strach.
Člověk vždy najde východisko z nouze… a v záporech – klad.
I v té naší řeči české je po slůvkách hlad….
Táto a mámo, dejte si čas a obyčejně si hrejte.
Dítě je celek - ne techniky špás-rozebrat ho nedejte!
Poskočte radostně, setřeste neurotické tlaky.
V rozběhu zachyťte svých dětí rychlovlaky. (PaedDr.Dana Kutálková - dlouholetá předsedkyně LSMS - “Civilizace a dětská řeč“)

6. Metody a pomůcky dobou ztvrdly v důtky
dělají se potom z nich jenom ztvrdlé hrudky.
Po hrudkách jsou modřiny-to ví každý z nás
Marné potom nalézat v dětských očích jas.
Jsou však také hrátky, co tě polechtaj
A s nimi se děti pěkně nachechtaj.
Ani neví, že se učí-to je přece hra!
Hra ….co do života učí - že v možnostech jsou pravidla.
(RNDr.Hana Daňková „Počítač a multimédia ve výuce dětí“)
7. Žijeme ve společnosti informační..
Co o ní víš? No…tak si hačni..
Informace? Dobrá věc-však co má přinést nakonec?
Nevíš? No….však jsi ještě v plínách…
A to když jsi byl na houbách či na malinách
Říkalo se tomu rozbor textu.
Nebudu tu oprašovat starou vestu, když poradím ti:
CO rozumět
JAK myslet
určeno KOMU? - ale pozor, žádná malá domů!
Tak tohle jsou základní pravidla - zvládls je? Otevři informacím stavidla!
(p.Vratislav Hlásek“Negramotní čtenáři-paradox přelomu milénií“)
8. Říkáme si s Komenským:
Ve světě informací - ať nižádný člověk se nepoztrácí.
Ať žije kvalitně - jak souzeno má bytí,však nepolapen k uzoufání v informační síti.
(Doc.PhDr.Marie Černá“Dítě s mentálním postižením ve světě informací“)
9.Dobrý večer - dobrou noc!
Obrázky jdou na pomoc konci dne a zrodu spánku..
Hlasy přidaj kolébanku..
Ukonejší – pohoupají
panenky i divočáci pěkně usínají.
(Mgr.Miloš Zvěřina“Večerníček-odkaz České školy animace“)

 

 

 

Závěr - byl tu náhle.Informací akorát.
Přejme si ,ať i ty další inspirují napořád.
PaedDr.et Bc.Eva STRYKOVÁ

 

 

Děkujeme také sponzorům konference:


JANPONDĚLNÍK
PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ

FOKUS

Sdružení pro péči
o duševně nemocné

Integrační centrum
ZAHRADA