Jaký byl seminář
na téma „TEST KRESBY LIDSKÉ POSTAVY“

Dne 25. dubna 2006 proběhl na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením PaedDr. et Mgr. Anny Kucharské seminář, který se zabýval kresebnými technikami v diagnostice se zaměřením na Test kresby lidské postavy. Přestože v minulých letech proběhlo několik velice zdařilých a obsahově plných seminářů na téma dětské kresby pod vedením PhDr. J. Šturmy, zájem o tuto oblast stále trvá, což dokazuje hojná účast na této akci.
V první části byly představeny možnosti, limity a zásady užití kresby v dětském věku. Nechyběla ani prožitková část, praktické ukázky dětských kreseb a upozornění na nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při užití kresebných technik.
Pro další rozvoj diagnostických dovedností účastníků byl přínosný pohled na kresbu z vývojového hlediska a podrobný rozbor testu kresby postavy. V seznamu již klasické literatury nás Dr. Kucharská upozornila také na novou publikaci, vydanou PedF UK (ANNA KUCHARSKÁ A LUDMILA MÁJOVÁ „DĚTSKÁ KRESBA V PSYCHOLOGICKÉM VÝKUMU“), ve které jsou využity příspěvky z výzkumů v rámci diplomových prací posledních let.
Věřím, že většina účastníků se těší na pokračování kurzu, které bude zaměřeno na projektivní kresebné techniky.

Mgr. Jana Prokešová
>>Zpět na akce<<