Seminář pořádaný v květnu 2003
Palatolalie a Koktavost
Doc. Bernd Hansen.

Koncem května 2003 (29. a 30.5) zprostředkovala Logopedická společnost Miloše Sováka setkání s panem Berndem Hansenem - docentem na katedře logopedie univerzity v Kielu.

Setkání proběhla formou seminářů na téma:
1) Terapie koktavosti u dětí předškolního a školního věku
2) Logopedické aspekty u dětí s vadami rtu, čelisti, tvrdého a měkkého patra.

Oba pětihodinové kurzy obsahovaly nejen teoretické základy, ale především praktické ukázky terapeutických postupů. Účastníci měli možnost v rámci ukázek terapie koktavosti si mimo jiné vyzkoušet: hry pro detabuizaci koktavosti, cviky pro odstranění napětí, metodu tzv. plynulého koktání,… a v rámci ukázek terapie palatolálie: cvičení k vnímání tělesného schématu, nácvik správného dýchání, cviky pro nepřímou aktivaci měkkého patra, vyvozování hlásek ve spojení s pohybem těla, nácvik vnímání v dutině ústní,…

Nutno podotknout, že se účastníci (z řad logopedů z resortu školství i zdravotnictví) obohatili nejen o velké množství nápadů do své praxe, ale i o veselé zážitky, které při praktických ukázkách vznikaly.

Oba semináře, které vynikajícím způsobem tlumočila Mgr.Voldřichová, měly velký ohlas.

Mgr. Kateřina Foltinová
>>Zpět na akce<<